ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (29-11-2562)

pds3revice01-31-03-2563

ตรวจสอบรายละเอียได้ที่นี่ (ไฟล์ PDF)

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ (ไฟล์ Excel)

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง