ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (31 มีนาคม 2563)

pds3-2-31-03-2563

เอกสารเพื่อตรวจสอบรายการดาวน์โหลดได้ที่นี่ (รูปแบบ PDF)

เอกสารเพื่อตรวจสอบรายการดาวน์โหลดได้ที่นี่ (รูปแบบ Excel)

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง