ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานผลแผนป้องกันทุจริต-รอบ-12-เดือน-2565

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง