ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

รับโอนย้าย-พนง.ส่วนตำบลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น-มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง