ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2566-2570

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง