ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองการศึกษาฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-กองการศึกษา

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง