ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาสราคากลาง-e-bidding-01-2566

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง