สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สรุปผลการซ์้อจ้าง-สขร.66-ประจำเดือน-ธ.ค.65

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง