ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการวิเคราะห์(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ผลการประเมินคุณธรรม-ita-2565-re

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง