สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สขร.-ประจำเดือน-ธ.ค.-2564

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง