รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานที่แถลงไว้ต่อสภาฯ-2565

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง