สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่)

สขร.-มค-64


Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง