ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลคลองม่วง

ขอประชาสัมพันธ์ประขาชนที่อยู่ในพื้นที่สำรวจ โปรดให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง แก่เจ้าหน้าที่สำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเจ้าหน้าที่จะติดบัตรประจำตัวและการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 044-000611 ต่อ 106 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ