สวนวงศ์สมิตกุล (สวนทุเรียน)

สวนวงศ์สมิตกุล  เจ้าของสวน คือ คุณสุภพงษ์ และ คุณนันทนา วงศ์สมิตกุล  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 26/1หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง ตำบลคลองม่วง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ติดกับถนนโยธาธิการ เลขที่ 3060 มีพื้นที่ 30  ไร่  โดยมีการปลูกทุเรียน 559 ต้น  เริ่มต้นเมื่อปี 2546 และนอกจากนั้นยังมีผลไม้ เช่น ปลูกมะยงชิด 8  ต้น ลองกอง 8 ต้น เงาะ 10 ต้น มะปราง 2 ต้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่ได้จาก ทุเรียน ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอปากช่อง  ผลผลิตทุเรียนจะมีในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ในช่วงทุเรียนออกผลผลิต ทางสวนจะเปิดให้เข้าชมสวนและมีทุเรียนจำหน่าย หรือมีการสั่งจองล่วงหน้าได้


เมื่อผ่านทางเข้าสวน จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถและที่ขายผลผลิต ด้านหน้ามีจุดให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

มีห้องน้ำสะอาดไว้บริการลูกค้าและผู้ที่มาเยี่ยมชมสวน

ลานชมสวน/ลานรับรองลูกค้า บริเวณนี้เป็นพื้นที่บริการสำหรับลูกค้านั่งทานทุเรียน ผักผ่อนหย่อนใจ หรือรอที่จะเดินชมสวนในช่วงที่ทุเรียนออกผลผลิตจะมีโต๊ะไว้บริการ

พื้นที่สวนทุเรียน ที่สามารถเดินเข้าชมสวนได้ โดยติดต่อกับทางเจ้าของสวนก่อนนะจ๊ะ

เมื่อถึงฤดูผลผลิตออกจำหน่ายบางครั้งผลผลิตออกไม่พอจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าแล้วมารับได้ที่สวนคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม facebook และเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่

Facebook : สวนวงศ์สมิตกุล
โทร. 081-9772482 , โทร. 081-8776838


Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)