สวนทุเรียนนายชัดเจน


ชื่อสวน : สวนทุเรียนนายชัดเจน
ชื่อเจ้าของสวน : คุณชัดเจน ราชคฤห์
ที่อยู่ : 161/2 หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขนาดพื้นที่ : 16 ไร่
จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูก : 300 ต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8155482
Facebook : –
Line ID : –


สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง สวนอื่นๆ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ