สวนเกษสาคร


ชื่อสวน : สวนเกษสาคร
ชื่อเจ้าของสวน : คุณสุรีย์ เกษสาคร
ที่อยู่ : 261/1 หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขนาดพื้นที่ : 8 ไร่
จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูก : 50 ต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1384584
Facebook : –
Line ID : –


สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง สวนอื่นๆ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ