ไร่พ่อกะแม่เกษตรก้าวหน้า


ชื่อสวน : ไร่พ่อกับแม่เกษตรก้าวหน้า
ชื่อเจ้าของสวน : นายทวี หมื่นสอาด
ที่อยู่ : 116 หมู่ 8 บ้านราษฏร์สามัคคี ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขนาดพื้นที่ : 40 ไร่
จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูก : 580 ต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 0857395683
Facebook : ไร่พ่อกะแม่เกษตรก้าวหน้า
Line ID : ไร่พ่อกะแม่


สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง สวนอื่นๆ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ