สวนน้องข้าวหอม


ชื่อสวน : สวนน้องข้าวหอม
ชื่อเจ้าของสวน : คุณบุญส่ง สวนคล้าย
ที่อยู่ : 104 หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขนาดพื้นที่ : 5 ไร่
จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูก : 88 ต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5457496
Facebook : –
Line ID : –


สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง สวนอื่นๆ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)