บ้านไร่หวังวิวรรธน์


ชื่อสวน : บ้านไร่หวังวิวรรธน์
ชื่อเจ้าของสวน : นายปรัชญา หวังวิวรรธน์
ที่อยู่ : 60/1 หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขนาดพื้นที่ : 10 ไร่
จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูก : 200 ต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8702930
Facebook : –
Line ID : –


สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง สวนอื่นๆ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)