ไร่นายแผ่นดินธรรมเกษตรผสมผสาน


ชื่อสวน : ไร่นายแผ่นดินธรรมเกษตรผสมผสาน
ชื่อเจ้าของสวน : นายพนม แสงวิรัญ
ที่อยู่ : 97/1 หมู่ 2 บ้านหนองหมาก ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขนาดพื้นที่ : 12 ไร่
จำนวนต้นทุเรียนที่ปลูก : 550 ต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7728797
Facebook : –
Line ID : –


สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง สวนอื่นๆ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)